O naszym serwisie

Na rynku usług związanych z tłumaczeniami działamy od 1997 roku. Wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe dla firm oraz klientów indywidualnych. Nasze stacjonarne Biuro Tłumaczeń ma swoją siedzibę w Ostrowcu Św., ale od kilku lat działamy również w internecie. Dokumenty do tłumaczeń w serwisie Tłumaczenia-Ostrowiec.pl przyjmujemy on-line, a gotowe tłumaczenia zwykłe wysyłamy za pomocą internetu. W przypadku tłumaczeń przysięgłych korzystamy z usług Poczty Polskiej. W ramach naszego portalu pracuje grupa profesjonalnych tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem, którzy każde zamówienie traktują w sposób indywidualny. Klienci doceniają wysokie standardy obsługi, terminowość, ale przede wszystkim jakość świadczonych przez naszych tłumaczy usług. Znakomita większość klientów powraca do nas przy kolejnych projektach tłumaczeniowych.

W ramach naszego serwisu wykonujemy tłumaczenia: przysięgłe, zwykłe oraz specjalistyczne.

Tłumaczenia przysięgłe, zwane są także jako tłumaczenia uwierzytelnione. Są to tłumaczenia pisemne, które polegają na tym, że tłumaczony jest każdy element, który występuje w oryginale, łącznie ze wszystkimi pieczęciami, podpisami, dopiskami, odnośnikami itp. Zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych, każda przetłumaczona strona musi być opatrzona pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Przykładem takiego dokumentu jest: akt urodzenia, dowód rejestracyjny, akt ślubu, zaświadczenie o niekaralności, akt notarialny, akt zgonu, pełnomocnictwo notarialne, umowa, dyplom, świadectwo szkolne, zaświadczenie o zameldowaniu.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każda rozpoczęta strona liczy się za całą. W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że stroną rozliczeniową tłumaczenia poświadczonego jest 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia zwykłe są to tłumaczenia różnego rodzaju tekstów w formie pisemnej. W przypadku tych tłumaczeń, tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Jednocześnie nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

W przypadku tłumaczeń zwykłych jednostką rozliczeniową jest tzw. strona rozliczeniowa, która liczy 1500 znaków ze spacjami. Przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia możliwe jest jedynie przybliżone skalkulowanie ilości znaków tłumaczenia. Dopiero po zakończeniu tłumaczenia znana jest ostateczna ilość znaków, którą rozlicza się z klientem.

Tłumaczenia specjalistyczne są to tłumaczenia pisemne, w których tekst jest specjalistyczny czyli dotyczy specyficznej tematyki np.: technicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej dziedziny wiedzy. W przypadku, gdy tłumacz ma możliwość, to korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie w celu podniesienie jakości tłumaczenia. Tłumaczenia specjalistyczne są bardzo pracochłonne i wymagają wyższych kwalifikacji, a w związku z tym są odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych wycena jest indywidualna w zależności od trudności tłumaczenia.

 

Biuro Tłumaczeń -
Szkoła Językowa YES

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Kursy - Konwersacje - Korepetycje


ul. H. Sienkiewicza 66, Ostrowiec Św.
+48 41 249 03 22
fesyes@gmail.com